česky | english

mapa webu

Adresa a rychlý kontakt:

Katedra částí a mechanismů strojů

Studentská 2, 461 17 Liberec 1

Tel: 48 535 3315

Fax: 48 535 3313

e-mail: milena.klosova@tul.czÚvodní stránka

Vítáme Vás na webových stránkách katedry Částí a mechanismů strojů.  

Aktuálně:

Bakalářská práce:

Možnost navázat zadáním Vaší bakalářské práce na konstrukční projekt z částí stojů, CAD a konstrukčního cvičení.

Licenční server pro CREO:

CAD 2 -ProStandard:

V případě potíží s instalací se prosím nejprve ujistěte:
Licenční server: stejný jako u Creo 2 tj. 147.230.96.13
Toto číslo, musí být uvedeno i v souboru config.std, který následně do adresáře nahrajete.
Viz návod u instalace. Kontrolu - opravdu souboru provedu jeho otevřením v textovém editoru (notepad, pspad)
Po instalaci zkopirovat z config.std do C:_Applic_ProStandards_Bin

Při nové instalaci

License Summary: 7788@147.230.96.13

Změna licenčního serveru:

Soubor    C:Program Files_PTC_Creo 2.0_Parametric_bin_parametric.psf  
- 
otevrit v notepad (poznamkovy blok)
Řádek:  ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=7788@147.230.96.13 
- 
přepsat na IP adresu nového serveru a uložit 

Katedra Částí a mechanismů strojů:

se specializuje na výzkum, vývoj a inovaci konstrukčních částí strojních zařízení a mechanismů. Dlouhodobě spoluprace s průmyslem a garantuje předměty částí a mechanismů strojů a konstruování včetně tvorby technické dokumentace a počítačové podpory konstruování s využitím modelových simulací v oblasti 2D a 3D. Výuka probíhá také formou experimentů a měření v hydrodynamické laboratoři (laboratoř aplikované mechaniky), kde si nejen studenti mohou 
provést experimenty
.

Katedra zajišťuje a garantuje předměty:

- v bakalářském,
- magisterském,
- doktorském studijním programu.
V magisterském studijním programu katedra vyučuje obor Inovační inženýrství.

V doktorském studijním programu katedra vyučuje obor Konstrukce strojů a zařízení se zaměřením na části strojů.

Napsali o nás:

Spolupracovali jsme na úspěšné "Optimalizaci navíjecího procesu"

Otvíráme si cestu k univerzitám a výzkumu v Indonésii

Norští a čeští doktorandi ve společném projektu
Vývoj katedry za posledních 10 let - napsali o nás v časopise MM průmyslové spectrum
Pan velvyslanec si ze zájmem prohlédl naše laboratoře
vědecký tým profesora Ladislava Ševčíka se na katedře částí a mechanismů strojů podílí na řešení technických inovací strojů
New Biosystems Engineering Study Findings Have Been Reported by Researchers at Faculty of Engineering
Letní škola v rámci mezinárodního rozvojového projektu
Ocenění za výzkum v oblasti experimentálního testování sedaček
Spolupráci na úrovni vědců vyzdvihli rektor s velvyslancem
EurAgEng Newsletter: Vědecká publikace z TUL"FEM model of Jatropha"nominovaná na prestižní evropskou cenu
Naši mladí vědci bodovali
Nadstandardní laboratoř aplikované mechaniky
Strojaři zaznamenali velký úspěch ve Škodovce
Mezioborová spolupráce je budoucností vědy
Úspěšná publikace na Technické fakultě
TUL vyřešila závodu problémy s vibracemi
Výzkum laboratoře aplikované mechaniky
Student TUL uspěl v mezinárodní soutěži


     

příklady experimentů (realizace v terénu i laboratoři)
     

příklady CAD (počítačové konstruování)

    

příklady CAE (modelové simulace)

 

MAPA WEBU |   ©2012 Katedra částí a mechanismů strojů, TUL |  webmaster