Laboratoř aplikované mechaniky

  Odborné zaměření laboratoře

  Laboratoř aplikované mechaniky je vybavena zařízeními pro experimentální testování strojních součástí mechanickým a termomechanickým jednoosým, víceosým namáháním i za zvýšených rychlostí a rázovými a vibračními testy. Výzkumná činnost je dále směřována na vývoj konstrukčních systémů pro pružné ukládání strojů a zařízení, pro ochranu člověka, zařízení a budov zejména před účinky škodlivých vibrací. V těsné návaznosti s využitím vibro-diagnostiky je laboratoř zaměřena na řešení problematiky komfortu a bezpečnosti člověka při obsluze stabilních nebo mobilních strojů a zařízení. S tím souvisí výzkumy komplexních vibroizolačních vlastností sedaček.

   

   

   Hlavní cíle a aktivity laboratoře

   jdklsajsfps

  Profil laboratoře:

  Jedná se o nadstandardně vybavenou laboratoř pro experimentální testování, která se nachází v budově L Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI). Laboratoř aplikované mechaniky Technické univerzity v Liberci je pokračovatelem původní hydrodynamické laboratoře, která vznikla při Katedře částí a mechanismů strojů v roce 1997 za podpory MŠMT v rámci grantů IN 96014 a VS 97085.

  Po dlouhou dobu byla pracovištěm Výzkumného záměru MSM 4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem".V současnosti disponuje mj. vysokorychlostním válcem umožňující testovat vysoké rychlosti, klimakomorou, hexapotem, testovacími přípravky a dalšími zařízeními.deformacni_zony

   

   

   

  Nabízené technologie a expertní činnost

  Laboratoř je připravena na řešení složitých komplexních problémů zejména z průmyslových odvětví a její technické vybavení je zaměřeno především na: mechanické zkoušky strojních částí, komponent a celých systémů. Testování může být prováděno statické, dynamické a kvazistatické, jednoosé a víceosé, v různých klimatických podmínkách. Při měření lze využít libovolného zátěžového signálu, tj. periodického, neperiodického, pseudonáhodného či vlastního generovaného signálu s možností sledování napěťové, deformační nebo silové odezvy.

   

   

  hdl_07.jpg, 60 kB

  Klimatizační komora s externími boxy pro testování při teplotách -40 do 130 C

  plosina prodysnost

  Hexapod - plošina se 6 stupni volnosti Zařízení pro měření kontaktních tlaků

  valec sedacka

  Vysokorychlostní válec (rychlost až 54 km/h) Různé metodiky pro měření sedaček

   
   

  tensile biax

  Klasické jednoosé a víceosé testování materiálů - Mechanické samosvorné čelisti 100kN

  Profil laboratoře:

  Jedná se o nadstandardně vybavenou laboratoř pro experimentální testování, která se nachází v budově L Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI). Laboratoř aplikované mechaniky Technické univerzity v Liberci je pokračovatelem původní hydrodynamické laboratoře, která vznikla při Katedře částí a mechanismů strojů v roce 1997 za podpory MŠMT v rámci grantů IN 96014 a VS 97085. Po dlouhou dobu byla pracovištěm Výzkumného záměru MSM 4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem".V současnosti disponuje mj. vysokorychlostním válcem umožňující testovat vysoké rychlosti, klimakomorou, hexapotem, testovacími přípravky a dalšími zařízeními.

  Zaměření:

  Laboratoř nabízí široké možnosti měření, statické a dynamické zatěžování materiálových struktur, kompozitů, strojních částí, komponent a celých systémů periodickými a náhodnými signály v kinematické (polohové) nebo silové vazbě s možností sledování napěťové, deformační nebo silové odezvy. Laboratoř je také zaměřena na výzkum a analýzy složitých dějů a struktur pomocí modelových simulací (např. prostřednictvím FEM, Multibody-systems, a jiných).

   

  graf_rypadlograf(1)

  graf Griffith

  Studie a analýzy prostřednictvím měření a modelových analýz metodou konečných prkvů

   

  Využití:

  Výuka:

  realizace experimentů v rámci semestrálních, diplomových a doktorandských prací,

  výuka předmětu Experimentální metody pro zaměření Inovační inženýrství na Fakultě strojní.

  Výzkum:

  přenosové vlastnosti částí a mechanismů strojů,

  únavové a pevnostní vlastnosti materiálů, materiálových struktur, kompozitů nebo částí a mechanismů strojův za různých teplotních podmínek,

  vibroizolace a účinky vibrací na mechanismy a biomechanismy,

  nárazové a pádové zkoušky.

  Spolupráce s průmyslem:

  řešení problémů nejen z uvedených oblastí na základě konkrétních zakázek.

  Kontakty:

  Technická univerzita v Liberci Laboratoř aplikované mechaniky Studentská 2 461 17 Liberec tel.: 482 424 570, 482 424 511