Podklady a ukázky řešených témat závěrečných prací

  Užitečné odkazy a šablony pro tvorbu závěrečných prací:

  Informace a pokyny pro tvorbu závěrečných prací
  Číslování rovnic
  Šablona FM
  Vzor FT

  Informace a okruhy ke Státním závěrečným zkouškám na FS

  Web Fs  Ukázky řešených problémů v obhájených pracích studentů:

  Bakalářská práce obvykle navazuje na problém řešený v KC a spočívá v propracování řešené úlohy pro konkrétní aplikaci.

   

  Diplomové práce se týkají inovace stávajícího nebo vývoje nového produktu. Naprostá většina diplomových prací bývá řešena ve spolupráci s podniky na konkrétním řešeném problému.

   

  Bakalářské práce:

  Bezvůlová převodovka

   

  Diplomové práce (INI):


  Mechanismus dveří, Swell s.r.o.

   

  Disertační práce: