Informace pro studenty

  Bakalářské studium (Bc.):
  Katedra se v bakalářském programu specializuje na předměty konstruování včetně tvorby technické dokumentace a počítačové podpory konstruování v oblasti 2D a 3D. Na tuto výuku dále navazuje vzdělání v oboru částí a mechanismů strojů s využitím moderních výpočtových metod (např. modelové simulace v prostředí metody konečných prvků).

  Navazující dvouleté magisterské (Ing.):
  V magisterském studijním programu katedra zajišťuje obor Inovační inženýrství. Absolventem je všeobecněji vzdělaný technický inženýr připravený vzít při řešení problémů spojených s inovací výrobků a procesů v úvahu celé spektrum aspektů (konstrukce, CA technologie, výrobní technologie, analýza výrobních procesů, nové materiály, organizace práce).

  Doktorský studijní program (Ph.D.)
  Konstrukce strojů a zařízení

  Podklady k předmětům:

  KC - Konstrukční čvičení

  NÁVRH A PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A KUŽELOVÝCH OZUBENÝCH KOL

   

  PGC - Videa kurzů lze stahovat přímo z E-learningového portálu TUL
  VIDEO KURZY PRO PGC-P

  Studijní podklady pro jiné předměty jsou dále v sekci Vyučované předměty

  Vydaná skripta pro předměty bakalářského studia

   

   

   

  PLOTROVÁNÍ

  z AutoCADu - vektorová kresba

  plotr HEWLETT PACKARD DesignJet 430

  na Katedře části a mechanismů strojů FS, budova E - l.patro
  Plotrování zajišťují členové katedry.
  Platba pouze u sekretářky KST p. Klosové

   

  Ceny:

  A 1... 60,- Kč
  A 2... 36,- Kč
  A 3 plotr 25,- Kč
  A 3 tiskárna 12,- Kč
  A 4 plotr 12,- Kč
  A 4 tiskárna 5,- Kč
  Uvedené ceny jsou s DPH.