Obor Inovační a průmyslové inženýrství

  Navazující magisterský studijní program N0788A270004 Inovační a průmyslové inženýrství je garantován Katedrou Částí a mechanismů strojů a Katedrou Výrobních systémů.

  Profil absolventa

  Cílem je výchova absolventů zejména pro aktuální potřeby průmyslu, v kterém převládá tlak na rychlý a efektivní proces i průběh vývoje nového produktu do sériové výroby, systematické zlepšování a inovaci procesů resp. na redukci nákladů spojených s „transferem technologií“.


  Studium:

  V každém semestru se nachází dva předměty oboru (Inovace, Vývoj, Procesy, Projekty - předměty v dnešní době neodmyslitelně patřící k práci inženýra), další dva ze skupiny volitelných (např. Materiály, 3D Rapid Prot., Speciální technologie, FEM, Strojní dynamika, Diagnostika) a jeden předmět zakončený zkouškou (jazyk, libovolný technický či ze seznamu tzv. fakultativních) dle studentova zaměření.

  • Absolvent je:

  • Technik se základními znalostmi z oboru strojního inženýrství (matematika, fyzika, mechanika, části strojů, pružnost a pevnost apod.) a specifickými znalostmi navrhování výrobku resp. projektování (utváření) práce i procesů.
   Připravovaný na koordinaci komplexních úloh a projektů, řešených v současné době vždy několika profesemi (specializacemi).Bude mít nástroje pro aplikování poznatků vědy a výzkumu do výroby, bude schopen minimalizovat počty konstrukčních, procesních a technologických chyb při zavádění nových výrobků do výroby.


  • Absolvent bude dále schopen aktivně plánovat a koordinovat projekty. Bude schopen vést projektové týmy různých úrovní.

  • Absolvent oboru bude všeobecněji vzdělaný technický inženýr připravený vzít při řešení problémů spojených s inovací výrobků a procesů v úvahu celé spektrum aspektů (konstrukce, CA technologie, výrobní technologie, analýza výrobních procesů, nové materiály, organizace práce).

  Semestrální projekty z Inovačního inženýrství, Řizení procesů a Řízení projektů

  - konstrukce inovovaného výrobku (CAD, DFX, FEM, fuknční model)

  - návrh výrobního pracoviště (layout, takt, ergonomie)

  - zpracování projektového plánu (MS Project)


   

   

   

  Skripta pro předměty oboru