Věda, výzkum a projekty

  Oblast vědeckovýzkumné činnosti katedry je zaměřena na současné problémy průmyslových odvětví se zaměřením na bezprostřední podporu pedagogického cíle pracoviště, tj. získávání nejnovějších poznatků z oblasti konstrukce strojů a zařízení a naopak.

   

  Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena:

  Katedra při řešení vědeckovýzkumných úkolů široce spolupracuje s technickou praxí. V poslední době probíhá spolupráce zejména na:

   

  - optimalizaci pasivní ochrany chodců před nárazem na automobil (např. vyhodnocování HIC faktoru)

  - studie materiálů schopných pohlcovat energii při rychlostních dějích i v klimatických podmínkách -
  klimakomora (mj. výzkum kompozitních materiálů, nízkoenergetických a recyklovatelných
  struktur pomocí testování na vysokorychlostním válci)

  - výzkum, testování, navrhování a optimalizace konstrukčních částí a mechanismů pro
  průmyslovou sféru
  (dopravníkové a rámové konstrukce, pružná uložení, vibrodiagnostika
  a jiné)

  - výzkum a testování částí, komponent a kompletních automobilových sedaček (komfort a
  bezpečnost)

  - výzkum a vývoj konstrukcí a zařízení pro linky na výrobu nanovláken

   

  valec vzhled_laboratore

  laborator klimatizace

   

  Výsledky teoretických řešení jsou ověřovány modelovými simulacemi a laboratorními zkouškami, které v plné míře umožňuje nejmodernější softwarové vybavení a také experimentální vybavení hydrodynamické laboratoře, spravované katedrou.

   


  Dále katedra spolupracuje s akademickými pracovištemi v cizině: