overlay

Laboratoř aplikované mechaniky

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř aplikované mechaniky je vybavena zařízeními pro experimentální testování strojních součástí mechanickým a termomechanickým jednoosým, víceosým namáháním i za zvýšených rychlostí a rázovými a vibračními testy. Výzkumná činnost je dále směřována na vývoj konstrukčních systémů pro pružné ukládání strojů a zařízení, pro ochranu člověka, zařízení a budov zejména před účinky škodlivých vibrací. V těsné návaznosti s využitím vibro-diagnostiky je laboratoř zaměřena na řešení problematiky komfortu a bezpečnosti člověka při obsluze stabilních nebo mobilních strojů a zařízení. S tím souvisí výzkumy komplexních vibroizolačních vlastností sedaček.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

Profil laboratoře

Jedná se o nadstandardně vybavenou laboratoř pro experimentální testování, která se nachází v budově L Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI). Laboratoř aplikované mechaniky Technické univerzity v Liberci je pokračovatelem původní hydrodynamické laboratoře, která vznikla při Katedře částí a mechanismů strojů v roce 1997 za podpory MŠMT v rámci grantů IN 96014 a VS 97085.

Po dlouhou dobu byla pracovištěm Výzkumného záměru MSM 4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem".V současnosti disponuje mj. vysokorychlostním válcem umožňující testovat vysoké rychlosti, klimakomorou, hexapotem, testovacími přípravky a dalšími zařízeními.deformacni_zony

Nabízené technologie a expertní činnost

Laboratoř je připravena na řešení složitých komplexních problémů zejména z průmyslových odvětví a její technické vybavení je zaměřeno především na: mechanické zkoušky strojních částí, komponent a celých systémů. Testování může být prováděno statické, dynamické a kvazistatické, jednoosé a víceosé, v různých klimatických podmínkách. Při měření lze využít libovolného zátěžového signálu, tj. periodického, neperiodického, pseudonáhodného či vlastního generovaného signálu s možností sledování napěťové, deformační nebo silové odezvy.

Využití

Výuka

Výzkum

Spolupráce s průmyslem  - řešení problémů nejen z uvedených oblastí na základě konkrétních zakázek.

Klimatizační komora

Klimatizační komora

Klimatizační komora s externími boxy pro testování při teplotách -40 do 130 C

Hexapod

Hexapod

Hexapod - plošina se 6 stupni volnosti Zařízení pro měření kontaktních tlaků

Vysokorychlostní válec

Vysokorychlostní válec

Vysokorychlostní válec (rychlost až 54 km/h) Různé metodiky pro měření sedaček

Jednoosé a víceosé testování materiálů

Jednoosé a víceosé testování materiálů

Klasické jednoosé a víceosé testování materiálů - Mechanické samosvorné čelisti 100kN

Zaměření

Laboratoř nabízí široké možnosti měření, statické a dynamické zatěžování materiálových struktur, kompozitů, strojních částí, komponent a celých systémů periodickými a náhodnými signály v kinematické (polohové) nebo silové vazbě s možností sledování napěťové, deformační nebo silové odezvy. Laboratoř je také zaměřena na výzkum a analýzy složitých dějů a struktur pomocí modelových simulací (např. prostřednictvím FEM, Multibody-systems, a jiných).


Připojte se na Facebooku

Přednáškový blok z oblasti vývoje kompozitních... Praktický workshop z oblasti materiálového... Zdá se, že našim novým absolventům, inženýrům... Dvě zlaté Radost dnes prožívají další absolventi naší... Další liberečtí strojní inženýři, kteří...