overlay

Odborný profil

Katedra Částí a mechanismů strojů se ve spolupráci s Oddělením konstrukce strojů, Výzkumného ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace specializuje na výzkum, vývoj a inovace konstrukčních částí strojních zařízení a mechanismů.

Dále se zaměřuje na testování a návrh částí vozidel, výrobních zařízení pro nanomateriály či průmyslové tlumení vibrací, testování a numerické simulace v oblastech klimatického zatížení, biomechaniky a biosystémů. Katedra se vyznačuje dlouhodobou spoluprací s průmyslem a garantuje předměty částí a mechanismů strojů, konstruování včetně tvorby technické dokumentace a počítačové podpory konstruování s využitím modelových simulací v oblasti 2D a 3D.

Výuka odborných předmětů probíhá formou experimentů a měření v hydrodynamické laboratoři aplikované mechaniky na CXI, kde si nejen studenti mohou provést experimenty. Oblast vědeckovýzkumné činnosti katedry je zaměřena na současné problémy průmyslových odvětví se zaměřením na bezprostřední podporu pedagogického cíle pracoviště, tj. získávání nejnovějších poznatků z oblasti konstrukce strojů a zařízení.

Katedra působí na Technické univerzitě v Liberci na

Katedra zajišťuje a garantuje předměty

V magisterském studijním programu katedra vyučuje obor Inovační inženýrství.

Řešené projekty projekty

Katedra dále nabízí školení v rámci celoživotního vzdělávání, zvyšování odborné kalifikace a potřeb technické praxe.

Probíhají kurzy CAD/CAE programů:

 


Připojte se na Facebooku

Přednáškový blok z oblasti vývoje kompozitních... Praktický workshop z oblasti materiálového... Zdá se, že našim novým absolventům, inženýrům... Dvě zlaté Radost dnes prožívají další absolventi naší... Další liberečtí strojní inženýři, kteří...