overlay

Obor Inovační a průmyslové inženýrství

Navazující magisterský studijní program N0788A270004 Inovační a průmyslové inženýrství je garantován Katedrou Částí a mechanismů strojů a Katedrou Výrobních systémů.

Studium

Studium

V každém semestru se nachází dva předměty oboru (Inovace, Vývoj, Procesy, Projekty - předměty v dnešní době neodmyslitelně patřící k práci inženýra), další dva ze skupiny volitelných (např. Materiály, 3D Rapid Prot., Speciální technologie, FEM, Strojní dynamika, Diagnostika) a jeden předmět zakončený zkouškou (jazyk, libovolný technický či ze seznamu tzv. fakultativních) dle studentova zaměření.

Profil absolventa

Profil absolventa

Technik se základními znalostmi z oboru strojního inženýrství (matematika, fyzika, mechanika, části strojů, pružnost a pevnost apod.) a specifickými znalostmi navrhování výrobku resp. projektování (utváření) práce i procesů.

Připravovaný na koordinaci komplexních úloh a projektů, řešených v současné době vždy několika profesemi (specializacemi).Bude mít nástroje pro aplikování poznatků vědy a výzkumu do výroby, bude schopen minimalizovat počty konstrukčních, procesních a technologických chyb při zavádění nových výrobků do výroby.

Absolvent bude dále schopen aktivně plánovat a koordinovat projekty. Bude schopen vést projektové týmy různých úrovní.

Absolvent oboru bude všeobecněji vzdělaný technický inženýr připravený vzít při řešení problémů spojených s inovací výrobků a procesů v úvahu celé spektrum aspektů (konstrukce, CA technologie, výrobní technologie, analýza výrobních procesů, nové materiály, organizace práce).

 

Semestrální projekty

Semestrální projekty

z Inovačního inženýrství, Řizení procesů a Řízení projektů

  • konstrukce inovovaného výrobku (CAD, DFX, FEM, fuknční model)
  • návrh výrobního pracoviště (layout, takt, ergonomie)
  • zpracování projektového plánu (MS Project)

 


Připojte se na Facebooku

Přednáškový blok z oblasti vývoje kompozitních... Praktický workshop z oblasti materiálového... Zdá se, že našim novým absolventům, inženýrům... Dvě zlaté Radost dnes prožívají další absolventi naší... Další liberečtí strojní inženýři, kteří...