overlay

Věda, výzkum a projekty

Oblast vědeckovýzkumné činnosti katedry je zaměřena na současné problémy průmyslových odvětví se zaměřením na bezprostřední podporu pedagogického cíle pracoviště, tj. získávání nejnovějších poznatků z oblasti konstrukce strojů a zařízení a naopak.

Vědeckovýzkumná činnost

Katedra při řešení vědeckovýzkumných úkolů široce spolupracuje s technickou praxí. V poslední době probíhá spolupráce zejména na:

Výsledky teoretických řešení jsou ověřovány modelovými simulacemi a laboratorními zkouškami, které v plné míře umožňuje nejmodernější softwarové vybavení a také experimentální vybavení hydrodynamické laboratoře, spravované katedrou.

Dále katedra spolupracuje s akademickými pracovištemi v cizině

   


Připojte se na Facebooku

Přednáškový blok z oblasti vývoje kompozitních... Praktický workshop z oblasti materiálového... Zdá se, že našim novým absolventům, inženýrům... Dvě zlaté Radost dnes prožívají další absolventi naší... Další liberečtí strojní inženýři, kteří...